JEDNO NA 150 DZIECI RODZI SIĘ Z AUTYZMEM. ZDECYDOWANIE CZĘŚCIEJ SĄ TO CHŁOPCY. WŁAŚCIWY ROZWÓJ DZIECI MOŻLIWY JEST TYLKO DZIĘKI WCZESNEJ DIAGNOZIE I KONSEKWENTNEJ TERAPII

WSPIERAJ NASZE DZIAŁANIA W czasie swojej działalności fundacja podejmowała współpracę z licznymi instytucjami edukacyjnymi. Prowadzimy zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w celu zapobiegania niebezpiecznym zachowaniom. Jak również w celu wsparcia rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Nasza praca została doceniona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, poprzez wysoce pochlebną opinię na temat prowadzonych przez nas programów.
sprawozdanie za rok 2014
sprawozdanie za rok 2015

NASI PRZYJACIELE

FUNDACJA

PSIA ŁATKA

TEL 791 745 350

ul. Bolesława Limanowskiego 152/135 42-200 Częstochowa e-mail: fundacja@psialatka.pl KRS:0000504478 Bank Gospodarki Żywnościowej 13 2030 0045 1110 0000 0372 8260